Bij vragen kan je dagelijks bellen naar 03 380 20 67 tussen 9 en 10 uur. Indien je een raadpleging wenst, kan dit via 03 380 20 30.

Artsen

Verpleegkundige-educatoren

Diëtiste-educatoren

Chantal De Deckker

diëtiek
diabetes-educator

Tine Nuyts

diëtiek
diabetes-educator - nerfologische diëtiek

Opname

Bij eventuele opnames verblijf je op de afdeling neurologie-nierziekten.

Samenwerking

Voor de dienst nierziekten (nefrologie) en hormoonziekten (endocrinologie) is er een associatieovereenkomst tussen AZ Voorkempen (Malle) en AZ Klina (Brasschaat). Dezelfde artsen en dialyseverpleegkundigen werken in beide ziekenhuizen.

Opvolging van acute en collectieve hemodialyse gebeurt in beide ziekenhuizen. Hospitaalhemodialyse, peritoneale dialyse, en thuishemodialyse enkel in AZ Voorkempen (Malle).