• Chronische nierinsufficiëntie verhoogt het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en nierfalen en kent verschillende stadia:
  • Predialysefase: je nieren werken nog maar voor 20% Hoelang die fase duurt, verschilt van persoon tot persoon.
  • Nierfunctievervangende behandeling (nierdialyse of niertransplantatie) is meestal nodig als de nierfunctie minder dan 7 à 10% bedraagt.
 • Je leidt aan chronische nierinsufficiëntie als:
  • Je nierfunctie verminderd is gedurende meer dan 3 maanden
  • Je urine langer dan 3 maanden eiwit bevat

Klachten

 • In een vroeg stadium heb je meestal geen of vage klachten.
 • Vermoeidheid of verminderde eetlust zijn de eerste tekenen. Dit kan echter op verschillende ziekten wijzen, waardoor het ziekteproces onopgemerkt kan verlopen.
 • Meestal ervaar je pas problemen als de nieren nog maar 30% of minder werken.
 • Als je last hebt van hoge bloeddruk controleren we je nierfunctie regelmatig.
 • Geleidelijk kan de levenskwaliteit verminderen:
  • Activiteiten (sport, hobby’s) worden moeilijker.
  • Je ziekte wordt steeds ernstiger en beperkt je in je voedingsvrijheid.
  • Medische en sociale problemen kunnen aanzienlijk zijn.
 • Hoe ernstiger de schade, hoe complexer de behandeling en hoe meer klachten je hebt. Mogelijke klachten zijn:
  • Bloedarmoede en verhoogde bloedingsneiging
  • Dof gevoel of prikkelingen in armen of benen
  • Geheugenstoornissen
  • Hartritmestoornis
  • Hoge bloeddruk
  • Misselijkheid en verminderde eetlust
  • Ontsteking van het hartvlies
  • Ophouden van vocht
  • Spierkrampen, rusteloze benen, jeuk
  • Te hoog kaliumgehalte in het bloed
  • Veranderd stoelgangspatroon
  • Verhoogd risico op hart- en vaatziekten (hartinfarct, herseninfarct of hartfalen)
  • Verhoogd risico op nierfalen
  • Verstoorde botstofwisseling
  • Verminderde weerstand tegen infecties
  • Vermoeidheid

Oorzaken

 • Auto-immuunziekten
 • Bepaalde medicamenten
 • Suikerziekte (diabetes mellitus)
 • Erfelijke nierziekten
 • Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie)
 • Hoge cholesterol
 • Nierstenen
 • Ouderdom

Onderzoek

 • Bloedonderzoek
 • Echografie, CT-scan of MRI-scan van de nieren
 • Nierbiopsie
 • Nucleair onderzoek
 • Urineonderzoek

Behandeling

 • Om de functie van de nieren zolang mogelijk te bewaren, proberen we de oorzaak en de verschillende risicofactoren aan te pakken.
 • Ga regelmatig op controle bij je huisarts, nefroloog en diëtiste. Zij werken multidisciplinair samen in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.
 • In geval van nierfunctievervangende therapie begeleidt onze NIERkliniek (Nier Educatie Referentie kliniek) Voorkempen je. Mogelijke behandelingen zijn:
  • Niertransplantatie: via een operatie krijg je een donornier. Dit kan al in de predialysefase. Niertransplantaties gebeuren in een gespecialiseerd transplantatiecentrum, de opvolging nadien in onze NIERkliniek Voorkempen.
  • Hemodialyse: een dialysetoestel met een kunstnier verwijdert afvalstoffen en vocht. Dit gebeurt meestal op de dialyseafdeling, maar kan ook thuis.
  • Peritoneale dialyse: via je eigen buikvlies worden afvalstoffen en vocht uit je bloed verwijderd. Na de nodige opleiding kan je dit thuis zelf doen.
 • Bij hemodialyse word je behandeld in high-care of low-care:
  • High-care in AZ Voorkempen (hospitaaldialyse): je hebt veel zorg nodig, omdat je nog maar pas bent opgestart met dialyse, onvoldoende zelfredzaam bent of uitgebreide medische problemen hebt.
  • Low-care in AZ Klina of AZ Voorkempen (CAD of collectieve autodialyse): je wordt zelf meer betrokken in het uitvoeren van de dialyse.