Je zit in de predialysefase als je nieren nog maar voor 20% werken. Hoelang die fase duurt, verschilt van persoon tot persoon. Bij acuut nierfalen kan de predialysefase volledig overgeslagen worden. De nierfunctie daalt dan onder de 7 à 10% ondanks dieet, optimale bloeddrukcontrole en medicatie. We moeten het bloed dan kunstmatig zuiveren.

Binnen onze NiERkliniek Voorkempen loopt een predialysetraject waar we je volledig begeleiden:

 • We laten jou heel bewust stilstaan bij je aandoening.
 • Je leert je nierfunctie zo goed mogelijk te bewaren en verdere achteruitgang te vertragen.
 • Je krijgt educatie over de verschillende functies van de nier (bloeddruk, voedingstoestand, botstatus, anemie en elektrolietstoornissen) en over de soorten niervervangende therapieën.
 • Je wordt multidisciplinair ondersteund door verpleegkundigen, artsen (huisarts, nefroloog, chirurg), diëtiste, sociale dienst en eventueel diabeteseducator, tabakoloog en fysiotherapeut.
 • We brengen je, als je dat wenst, in contact met andere dialysepatiënten.
 • Er zijn individuele (familie-)sessies, ondersteund met algemene informatieavonden. Familie, mantelzorgers en huisarts zijn ook welkom.
 • Je bent tijdig geïnformeerd mocht dialyse nodig zijn.
 • Lees meer in onderstaande brochure.

Klachten

 • Belangrijke gewichtstoename op korte tijd
 • Braken, misselijkheid, gewichtsverlies, veranderd stoelgangpatroon
 • Extreme vermoeidheid, sufheid, concentratiestoornissen
 • Jeuk
 • Kortademigheid en hoge bloeddruk
 • Vochtophoping ter hoogte van de voeten

Predialyseteam

 • Is een team van nefrologen, verpleegkundigen, diëtisten, een maatschappelijk assistente en een psychologe, eventueel in samenwerking met een tabakoloog en/of kinesist.
 • Tracht het moment van dialyse uit te stellen met medicatie, aangepaste voeding en begeleiding bij een gezonde en actieve levensstijl.
 • Informeert met folders en beeldmateriaal over de verschillende behandelmethoden en geeft je een rondleiding op de afdeling.
 • Bereidt je voor op de juiste beslissing als dialyse nodig is en helpt je om de meest geschikte therapie te kiezen.
 • Geeft duiding bij eventuele klachten, angsten en onzekerheden. Het eerste gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur. Je partner, familieleden en huisarts zijn ook van harte welkom.
 • Organiseert een gesprek met de maatschappelijk assistent en psychologe. Zij helpen je met het financiële, wonen, plannen van vakanties, vervoer, bijkomende zorg, emotionele verwerking en de mogelijke gevolgen op je professioneel en sociaal leven.
 • Informeert via de diëtiste over het dieet bij nierfunctiestoornissen, rekening houdend met je eetgewoonten en andere diëten (bv. diabetesdieet). Dit gebeurt tijdens de nefrologische raadpleging. Indien nodig kan een afspraak met de diëtiste ook apart.
 • Laat de secretaresse alle controle-afspraken en onderzoeken inplannen.