• Tijdens de predialysefase en ook als je al in dialyse bent, kan je besluiten om thuis te dialyseren.
 • De nefroloog bekijkt samen met jou of je hiervoor in aanmerking komt. In je woning moet er voldoende ruimte zijn om een dialysetoestel te plaatsen en dialysemateriaal op te slaan.
 • Over het algemeen starten we de dialyse op in ons dialysecentrum met een ambulante opleiding. We maken een dialyseschema op jouw maat.
 • Lees meer in onderstaande brochure.

Opleiding

 • Je leert het dialysetoestel bedienen en omgaan met eventuele problemen.
 • Je bouwt voldoende vertrouwen op om thuis de dialyse zelfstandig en verantwoord uit te voeren.
 • Je partner, een familielid of een thuisverpleegkundige kunnen ook aansluiten.
 • Een speciaal opgeleide dialyseverpleegkundige geeft de opleiding.
 • De opstart duurt 6 à 8 weken en omvat opleiding, plaatsing van toestel en waterinstallatie bij je thuis.

Na de opleiding

 • Het ziekenhuis blijft het verloop van de thuisdialyses opvolgen en controleren.
 • 1 keer per maand kom je voor controle naar het ziekenhuis. De nefroloog bespreekt de behandeling en stelt deze eventueel bij. Je kan dan ook met je vragen terecht bij de thuisdialyseverpleegkundige.
 • Aanpassingen voor de installatie van de thuisdialyse bekijk je samen met de nefroloog, thuisdialyseverpleegkundige en biotechnieker.

Voordelen

 • Je verhoogt je levenskwaliteit en je gezondheid, omdat je met thuishemodialyse regelmatiger dialyseert.
 • Meer flexibiliteit: je kan ook ’s avonds dialyseren, waardoor je misschien kan blijven werken en meer activiteiten kan ondernemen.
 • Je hebt controle over je eigen behandeling.
 • Door de verhoogde behandelingsfrequentie stapelen afvalstoffen minder op en dalen de vloeistofschommelingen.
 • Door de kortere, maar frequente dialysesessies verdraag je de dialyse beter.
 • Door de frequentere dialysebehandeling moet je minder streng diëten en versoepelt de vochtbeperking. Je hebt meer eetlust en je voedingsstatus verbetert. Dat is heel belangrijk. Verlies van eetlust en ondervoeding zijn immers veel voorkomende problemen bij dialyse en verhogen de kans op ziekte en sterfte.
 • Door de frequente thuishemodialyse, een actievere levensstijl en de medische voordelen hiervan kan je beter slapen.
 • Er is een betere controle van vullingstoestand en bloeddruk.
 • Vermindering of zelfs stopzetting van bloeddrukverlagende medicatie: bij frequente behandeling verdwijnt elke sessie een kleinere hoeveelheid vocht wat de bloeddruk doet dalen.
 • Daling linkerventrikelhypertrofie: onder dagelijkse dialyse wordt de hartspier minder dik waardoor de mortaliteit verlaagt.
 • Minder bloedarmoede: frequentere dialysebehandeling kan leiden tot verminderde bloedarmoede en verlaging van het EPO-gebruik.
 • Betere metabole controle: korte dagelijkse hemodialyse verwijdert onder meer fosfaat efficiënt waardoor minder fosfaatbinders nodig zijn.
 • Je hebt uitzicht op hogere overlevingspercentages door de frequentere hemodialysebehandeling.
 • Er is een daling van het aantal ziekenhuisopnames.

Praktisch

 • Per dialysesessie ontvang je een tegemoetkoming voor de kosten van elektriciteit, water en verwarming.
 • Hou rekening met een aangepast dieet en medicatiegebruik.