• De Vlaamse overheid betaalt een groot deel van de raadplegingen. We verrekenen dit rechtstreeks met hen.
  • Zonder verhoogde tegemoetkoming (cijfer 0 op je mutualiteitsklever) betaal je zelf € 30 remgeld voor een intakegesprek en € 22,50 voor de vervolggesprekken.
  • Ben je jonger dan 21 jaar of je hebt recht op de verhoogde terugbetalingsregeling (cijfer 1 op je mutualiteitsklever) bedraagt het remgeld voor het eerste gesprek € 4 en €3 voor de vervolggesprekken. 
  • Per kalenderjaar heb je recht op 4 uur (48 punten) individuele begeleiding in het kader van de terugbetaling.
  • Voor wie buiten Vlaanderen is gedomicilieerd, geldt een andere (federale) terugbetalingsregeling.