Overslaan en naar de inhoud gaan

De kerntaak van ziekenhuishygiëne is het voorkomen en beheersen van zorggerelateerde infecties door een strikte naleving van de standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke kiemen. Een goede handhygiëne speelt hierin een belangrijke rol.

Taken en doelstellingen

  • Preventie van zorggerelateerde infecties door het isoleren van besmette patiënten. Hiervoor moeten er vaak bijkomende isolatiemaatregelen worden ingesteld.
  • Het opstellen, implementeren en opvolgen van allerhande richtlijnen die noodzakelijk zijn in het kader van infectiepreventie.
  • Registratie van een aantal micro-organismen, infecties en het bewaken van hygiëneaspecten bij allerlei ziekenhuisactiviteiten.
  • Het team ziekenhuishygiëne rapporteert regelmatig aan het comité ziekenhuishygiëne. We organiseren 4 keer per jaar een comité ziekenhuishygiëne. 
  • Inzet van gemotiveerde en dynamische referentieverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen vormen een belangrijke brug tussen het team ziekenhuishygiëne en de afdelingen.

Handhygiëne

Met de toenemende verspreiding van allerhande resistentiemechanismen bij diverse kiemen wordt het belang van handhygiëne steeds duidelijker en dwingender. Handhygiëne is de meest doeltreffende en simpele maatregel in het voorkomen van overdracht van micro-organismen.

Daarom willen wij in ons ziekenhuis gaan voor een optimaal handhygiënebeleid. Dat betekent dat de basisvoorwaarden voor handhygiëne worden nageleefd en handhygiëne wordt uitgevoerd volgens de voorgeschreven indicaties met de correcte techniek. De basisvoorwaarden voor handhygiëne houden in dat er geen juwelen worden gedragen aan handen en polsen. Daarnaast moeten nagels kort, proper en verzorgd zijn en is het dragen van nagellak of gelnagels verboden.

Het gebruik van ontsmettende handalcohol is verplicht op volgende momenten:

  • Voor een patiëntencontact
  • Na een patiëntencontact
  • Voor een zuivere/invasieve behandeling
  • Na blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen
  • Na contact met directe patiëntenomgeving

Team