In het kader van neurologische aandoeningen voeren wij onderzoeken uit in verband met:

  • Aangezichtsverlamming
  • Articulatie
  • Slikken
  • Stem
  • Taal

Bij geriatrische patiënten voeren we onderzoeken uit in verband met:

  • Slikstoornissen (dysfagie)
  • Verzwakte mondmotorische spieren
  • Afasie, verbale apraxie (taalmoeilijkheden en zoekgedrag naar articulatiewijze) en dysartrie (spraakmoeilijkheden)