Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Tijdens je opname kan je behandelende arts advies van een logopedist vragen.
 • De logopedisten onderzoeken en behandelen stoornissen die mensen beperken op vlak van communicatie en slikken.
 • Spraakstoornis:
  • Dysarthrie: spraakstoornis door een neurologische probleem, bv. bij ziekte van Parkinson, MS, ALS … en bij een hersenletsel/beroerte
  • Stemstoornissen
  • Verbale apraxie: probleem bij het vormen van spraakklanken wegens neurologische problemen
 • Taalstoornis:
  • Afasie: taalmoeilijkheden na een hersenletsel/beroerte
  • Taalstoornissen bij dementie
 • Slikstoornis: zowel bij kinderen als volwassenen
 • Volledige of gedeeltelijke aangezichtsverlamming (perifere facialisparese): mimetherapie  
 • Gehoorstoornis: dit kan het gevolg zijn van een beroerte, aandoeningen waarbij bepaalde gebieden in de hersenen verouderen en afsterven (neurodegeneratieve aandoeningen), chronische ziekten (bv. MS, ziekte van Parkinson),...
 • Als een arts je doorverwees, komt het ziekenfonds in bepaalde situaties tussen bij het logopedisch onderzoek en de behandeling.