• Urinaire stoma’s (urostomie) zijn permanente afleidingen van de urinewegen.
  • Ze zijn nodig bij letsel aan de lagere urinewegen. Als de blaas is uitgeschakeld en/of weggenomen, worden de urineleiders (ureters) via urostomie naar de huid afgeleid.
  • In ons ziekenhuis: ureterinplanting in een darmsegment (Brickeroperatie)
  • Bij vragen over de urinaire stoma kan je terecht bij het team van de stoma-consultatie.
  • Lees meer in de brochures.