Onze verlosafdeling telt 4 arbeidskamers, waar we je baby op een zo goed mogelijke manier helpen geboren worden. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen, die je op voorhand kan bespreken met de gynaecoloog. Zo kan je ontspannen in een bad, eigen muziek beluisteren, een zitbal gebruiken … 

Wanneer je volledige ontsluiting hebt, gaan we van de arbeidskamer naar een verloskamer. Deze ligt vlakbij, zodat je je nauwelijks hoeft te verplaatsen. Een kinderarts en anesthesist zijn steeds bereikbaar om bij eventuele problemen onmiddellijk de nodige zorg te kunnen verlenen.

Heb je twijfels of problemen? Aarzel niet en neem contact op met onze afdeling of je gynaecoloog.

Wanneer naar het ziekenhuis?

  • Als je gedurende 2 uur om de 5 minuten weeën hebt
  • Als je vaginaal bloed verliest of je vliezen gebroken zijn
  • Als je hevige buikpijn hebt die niet ophoudt
  • Als je je kindje minder voelt bewegen
  • Bij opname voor een geplande keizersnede of als je bevalling wordt ingeleid
  • Als je twijfelt of ongerust bent

Neem bij opname in het ziekenhuis zeker je moederboekje mee!