• Galblaasontsteking of cholecystitis is een ontsteking van de galblaas.
 • Acute cholecystitis: een acute ontsteking van de galblaaswand door bv. een afsluiting door galsteentjes. Soms zijn ook operaties of parenterale voeding (voedingsstoffen aangeleverd langs een andere weg dan het maagdarmstelsel, bv. via de aders) de oorzaak.
 • Chronische galblaasontsteking: bijna altijd het gevolg van galstenen. Vezelrijke en vetarme voeding vermindert de kans op galstenen.
 • De galblaas, een peervormig orgaan, bevindt zich aan de rechterzijde van de buik net onder de lever. De galblaasbuis komt uit de galblaas en voegt zich bij de afvoergang uit de lever, de gemeenschappelijke leverbuis. Die afvoergangen vormen vervolgens samen de galbuis die uitkomt in de twaalfvingerige darm.
 • Gal is een vloeistof geproduceerd in de lever en helpt bij de vertering van vette voedingsmiddelen. De galblaas slaat het gal op nadat het daar via de gemeenschappelijke leverbuis is binnengekomen. De galblaas functioneert dus als een reservoir en is ook verantwoordelijk voor de concentratie van de gal.

Klachten

Acute galblaasontsteking
 • Pijn, meestal in de rechterbovenbuik. De pijn kan hevig zijn en erger worden bij diep inademen en straalt vaak uit naar de onderkant van het rechterschouderblad.
 • Koorts
 • Misselijkheid en braken
Chronische galblaasontsteking
 • Vage pijnklachten

Mogelijke complicaties

 • Galblaasempyeem: ophoping van etter/pus
 • Perforatie: gaatje of scheur in bv. de galblaaswand
 • Pericholecystitis: de ontsteking breidt uit rond de galblaas

Onderzoek

 • Bloedname: om ontstekingstekens op te sporen
 • Echografie: om aanwezigheid van galstenen in de galblaas aan te tonen en verdikkingen van de galblaaswand zichtbaar te maken
 • RX-foto van de buik (het abdomen)

Behandeling

 • Acute galblaasontsteking: meestal behandeling in een ziekenhuis. We dienen intraveneus (via de aders) vocht, eventueel pijnstilling en antibiotica toe. Je krijgt vetarme voeding . Als de ontsteking is afgenomen kan de arts de galblaas weghalen, bij voorkeur na minimum zes weken. Dit noemen we het afkoelen.
 • Een operatie gebeurt acuut bij een vermoeden van complicaties zoals abcesvorming, een gaatje/scheurtje in de galblaas (perforatie) of gangreen (een aandoening waarbij levend weefsel vervalt en kan afsterven omdat de bloedstroom naar een bepaald lichaamsdeel blokkeert):
  • Open methode: volledige insnede
  • Laparoscopie: kijkoperatie met een minimale insnede
  • ERCP (Endoscopische retrograde cholangio- en pancreaticografie): de artsen verwijden de uitgang van de galweg zodat galsteentjes er gemakkelijker doorheen kunnen. Dit doen ze met een insnede in de papil van vater, de plaats waar de afvoerbuis van de galblaas en de afvoerbuis van de alvleesklier uitmonden in de twaalfvingerige darm.