• Tijdens een opname in het ziekenhuis is het mogelijk dat je een bloedtransfusie moet krijgen.
  • Je krijgt bloed van een bloeddonor om tekorten (van rode bloedcellen, bloedplaatjes, plasma …) aan te vullen.
  • Tenzij in een dringende situatie, zal je arts volgende zaken altijd vooraf met jou bespreken:
    • Mogelijke risico’s
    • Redenen voor de transfusie
    • Risico’s bij weigering
  • Lees meer in de brochure.