• Spraakaudiometrie: we testen hoeveel procent je kan verstaan, zonder en met achtergrondlawaai.
  • Toonaudiometrie: we testen gratis je gehoor.