Overslaan en naar de inhoud gaan
Herfstbladeren eik blauwe achtergrond

Ons ziekenhuis bevindt zich op een mooi stukje groen waar patiënten, medewerkers en buurtbewoners samen kunnen ontspannen. Deze groene natuur willen we zoveel mogelijk behouden en respecteren. Op verschillende plaatsen op ons domein werden bomen helaas aangetast door de letterzetterkever. Deze kever verspreidt zich snel en neemt alle voedingsstoffen van de boom af waardoor deze geleidelijk bruin kleurt en kan afsterven. Om verdere verspreiding te voorkomen, moeten de aangetaste bomen zo snel als mogelijk worden geveld. Hiervoor werden kapvergunningen aangevraagd. De uitvoering ligt bij de firma Lauwerys en gebeurt in de week van 6 maart.

De zieke bomen, voornamelijk sparren, dennen en enkele berken, bevinden zich op de volgende locaties:

  • Belbos – Oude Liersebaan, ter hoogte van de kunstnier AZ Voorkempen
  • Bos Convent van Duffel – Andreas Vesaliuslaan/Oude Liersebaan
  • Ter hoogte van de afdeling Steiger Bethanië ggz
  • Ter hoogte van de hoek van de Emiel Vermeulenstraat en Bethaniëlei
  • Personeelsparking AZ – braakliggend stuk achteraan, tegen de Jagersweg

Voor de veiligheid en goede werking sluiten we volgende parkings tijdens de werken af:

  • het bospad aan het Belbos, ter hoogte van de kunstnier AZ Voorkempen (de parking van de kunstnier zelf blijft bereikbaar);
  • het braakliggend stuk achteraan de personeelsparking van AZ Voorkempen, tegen de Jagersweg.