Overslaan en naar de inhoud gaan

Wij geloven dat samenwerkingen bijdragen tot hogere kwaliteit van onze zorg. We hechten veel belang aan de nauwe samenwerkingsverbanden die AZ Voorkempen doorheen de jaren heeft uitgebouwd. Zo kan elke patiënt steeds rekenen op de gepaste zorg.

vzw Emmaüs

AZ Voorkempen behoort tot de vzw Emmaüs: netwerk van 21 voorzieningen, actief in bijna alle sectoren van de welzijns- en gezondheidszorg in provincie Antwerpen.

Ziekenhuisnetwerk Helix

AZ Voorkempen maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk Helix met volgende partners: UZA, AZ Monica, AZ Rivierenland en AZ Klina.

vzw Eerstelijnszone Voorkempen

AZ Voorkempen maakt deel uit van de vzw Eerstelijnszone Voorkempen samen met eerstelijnsactoren van de gemeenten Malle, Zoersel, Zandhoven, Schilde, Wijnegem en Brecht.

Wij organiseren o.a. symposia, medische audits en kennismakingsmomenten om goede relaties op te bouwen met eerstelijnsverzorgers (huisartsen, kinesisten ...) uit de regio Voorkempen.

Met andere ziekenhuizen

Met andere zorginstellingen

Met patiëntenverenigingen

Algemeen
 • De website van Trefpunt Zelfhulp biedt een actueel overzicht van de meer dan 1.250 patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Via dit informatie- en ondersteuningscentrum kan je contact opnemen met een patiëntenvereniging of zelfhulpgroepen.
 • Vlaams Patiëntenplatform (VPP)
Geriatrie
 • Praatcafé Dementie Dwaallicht: Dwaallicht wil dementie bespreekbaar maken om zo de zorgen van alle betrokkenen lichter te maken en licht te brengen voor zij die dolen: de persoon met dementie zelf, maar ook familieleden en mantelzorgers in hun zoektocht naar antwoorden. 
 • Alzheimer Liga Vlaanderen is het aanspreekpunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door dementie.
Inflammatory bowel deseases (IBD)
 • Crohn-& Colitis ulcerosa Vereniging is de Vlaamse patiëntenvereniging voor personen met IBD of chronische ontstekingsziekten van het spijsverteringsstelsel die zorgt voor informatie en uitwisseling van ervaringen. 
Kraamafdeling
 • Berrefonds: vereniging voor ouders die hun kindje verliezen tijdens of kort na de zwangerschap. Dankzij hun werking kunnen we sterrenouders een koesterkoffer aanbieden.
 • Boven de Wolken vzw: biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby
 • Kleine Held vzw: schenkt gratis pakketjes en fotoreportages aan ouders van prematuurtjes
 • Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC)Al meer dan 30 jaar behartigt de VVOC de belangen van couveusekinderen en hun ouders. 
Longziekten
 • COPD vzw: vereniging  van en voor patiënten met COPD. Deze vzw organiseert activiteiten voor haar leden en wil met allerlei initiatieven het maatschappelijk inzicht, begrip en aandacht voor COPD promoten en projecten en onderzoek rond COPD helpen ondersteunen.
Kunstnier
 • Dialaug vzw: vereniging van en voor dialysepatiënten, niergetransplanteerden en sympathisanten verbonden aan AZ Voorkempen, GZA Sint-Augustinus, AZ Klina, UZA en GZA Sint-Vincentius
Oncologie
 • Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door lotgenoten met kanker, een plaats waar je nieuwe energie opdoet, mensen ontmoet, informatie vindt en uitdagingen ontdekt om terug verder te kunnen. Regelmatig geven medewerkers of artsen van AZ Voorkempen hier een voordracht.
 • Kom op tegen Kanker: Een wereld zonder kanker: dat is hun droom. Helaas zijn we daar nog niet. Dus strijden we tot die droom werkelijkheid wordt. Door kanker te vermijden, te bestrijden, te verzachten en door te pleiten voor een beter kankerbeleid. Om dat te kunnen doen, mobiliseren we zo veel mogelijk mensen om zich in te zetten tegen kanker: als zorgvrijwilliger, als actievoerder of als donateur.
 • Naboram: zelfhulpgroep voor vrouwen die geconfronteerd worden met borstkanker. Naboram staat voor ‘NAzorg bij BORstsparende ingreep of AMputatie'.
 • Stichting tegen kanker: Als nationale en onafhankelijke organisatie is het expertisecentrum in staat de situatie met een brede en onpartijdige blik te benaderen en prioriteiten en doeltreffende acties te identificeren. Niet alleen is de Stichting aanwezig in alle regio’s van het land, ze maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk. 
Reumatologie
 • Koninklijke Belgische Vereniging Reumatologie: zet in op de opleiding van zijn leden, de verspreiding van informatie over reumatische aandoeningen en de bevordering van wetenschappelijke vooruitgang in het vakgebied.
 • Reuma België: wil antwoorden geven aan mensen die reuma beter willen begrijpen.
 • Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis: verenigt mensen met spondyloartritis en organiseert contact met lotgenoten.
 • Reumatoide arthritis ligaverstrekt informatie over zowel het medische aspect rond reumatoïde artritis (RA), als de sociale impact voor de patiënt en zijn omgeving.
 • Psoriasis liga Vlaanderensteunt en informeert mensen met huidpsoriasis of psoriasis van de gewrichten (PsA).
 • ReumaNetverenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen.

Samenwerkingsverbanden

 • Iridium netwerk

 • PET-CT netwerk Da Vinci: in kader van PET-scans werken we samen met ZNA, GZA, UZA, AZ Monica, AZ Klina, AZ Rivierenland en de Sint-Jozefkliniek te Bornem.