Wij geloven dat samenwerkingen bijdragen tot hogere kwaliteit van onze zorg. We hechten veel belang aan de nauwe samenwerkingsverbanden die AZ Voorkempen doorheen de jaren heeft uitgebouwd. Zo kan elke patiënt steeds rekenen op de gepaste zorg.

vzw Emmaüs

AZ Voorkempen behoort tot de vzw Emmaüs: netwerk van 21 voorzieningen, actief in bijna alle sectoren van de welzijns- en gezondheidszorg in provincie Antwerpen.

Ziekenhuisnetwerk Helix

AZ Voorkempen maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk Helix met volgende partners: UZA, AZ Monica, AZ Rivierenland en AZ Klina.

vzw Eerstelijnszone Voorkempen

AZ Voorkempen maakt deel uit van de vzw Eerstelijnszone Voorkempen samen met eerstelijnsactoren van de gemeenten Malle, Zoersel, Zandhoven, Schilde, Wijnegem en Brecht.

Wij organiseren o.a. symposia, medische audits en kennismakingsmomenten om goede relaties op te bouwen met eerstelijnsverzorgers (huisartsen, kinesisten ...) uit de regio Voorkempen.

Met andere ziekenhuizen

Met andere zorginstellingen

Met patiëntenverenigingen

Samenwerkingsverbanden

  • Iridium netwerk: we werken samen met volgende ziekenhuizen met betrekking tot radiotherapie: GZA-ziekenhuizen, AZ Klina, AZ Nikolaas, AZ Monica, UZA en de ZNA-ziekenhuizen. De partners bundelen hun medische expertise op vlak van radiotherapie om kwaliteitsvolle oncologische zorg te kunnen bieden.

    Iridium netwerk heeft verschillende openstaande vacatures:

  • PET-CT netwerk Da Vinci: in kader van PET-scans werken we samen met ZNA, GZA, UZA, AZ Monica, AZ Klina, AZ Rivierenland en de Sint-Jozefkliniek te Bornem.
  • Centrum voor Robotheelkunde: inzake robotchirurgie maakt onze dienst urologie hier deel van uit, samen met AZ Klina, AZ Herentals, AZ Turnhout en ZNA (sites Jan Palfijn, Middelheim en Stuivenberg). Alle partners maken gebruik van de Da Vinci-robot die staat opgesteld in AZ Klina.