Overslaan en naar de inhoud gaan

Het AZ Voorkempen evolueert naar persoonsgerichte zorg. Hiervoor willen wij patiëntenparticipatie als hefboom gebruiken. Wij geloven er sterk in dat onze huidige organisatiecultuur een vruchtbare bodem biedt voor initiatieven die deze evolutie bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat het opbouwen van een partnership tussen zorgverleners, zorgvragers en hun familieleden of mantelzorgers een belangrijke meerwaarde betekent voor de uitkomst en de beleving van het zorgproces.

Acties

Patiënten actief betrekken in het persoonlijk zorgtraject, de zorgorganisatie of het zorgbeleid vraagt een geleidelijke aanpak en brengt een cultuurwijziging op gang bij zowel de zorgvragers als de zorgverleners. Om dit te bewerkstelligen neemt het AZ Voorkempen een aantal initiatieven:

  • Er is ingezet op een vernieuwd informatie- en brochurebeleid.
  • Het reeds geïmplementeerde concept van “bedside briefing” of “overdracht aan bed” werd geëvalueerd en bijgestuurd.
  • Op onze dialyseafdeling delen ervaringsdeskundigen hun tips en advies vanuit eigen ervaring met andere patiënten.
  • Ambassadeurs op alle afdelingen versterken de “persoonsgerichte reflex”. We zorgen ervoor dat de stem van de patiënt vertegenwoordigd wordt.  
  • We ontwikkelen een toolbox met allerlei methodieken die door de afdelingen kunnen ingezet worden om de zorgvrager enerzijds te laten participeren aan het eigen zorgproces (gezamenlijke besluitvorming) en anderzijds te laten reflecteren over aspecten die betrekking hebben op de werking van de organisatie of de afdeling (spiegelgesprekken).

Vragen?

Met vragen hierover kan je terecht bij Koen Van Hoolst op weekdagen tussen 9 en 16 uur.