Kwaliteitslabel

In december 2016 behaalde AZ Voorkempen het Qualicor Europe kwaliteitslabel. We behaalden dit label nadat een internationaal team van vijf auditoren de kwaliteitsnormen toetsten aan de praktijk.

Medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie kregen vragen over hoe ze tewerk gaan. Enkele vragen die aan bod kwamen: 'Hoe controleer je de identiteit van de patiënt?', 'Hoe vermijd je chirurgische ingrepen op verkeerde plekken, bij verkeerde patiënten?', 'Is er een preventief onderhoud van medische toestellen?', 'Wat doet de organisatie om haar medewerkers op te leiden in patiëntveiligheid?',...

Wat onze medewerkers antwoordden op deze vragen, checkten de auditoren op de werkvloer: passen de medewerkers de kwaliteitscultuur ook daadwerkelijk toe en wordt ze ook geëvalueerd en bijgestuurd? Gedurende het hele audittraject stond bovendien de patiënt centraal. Patiënten werden bevraagd en gevolgd tijdens verschillende trajecten van onder meer ambulante, kritieke, operatieve, oncologische en verloskundige zorg. Ze mochten ook hun mening geven over de kwaliteit van hun zorg en de bejegening. Externe zorgpartners zoals huisartsen en een woonzorgcentrum werden eveneens betrokken.

Voor onze patiënten biedt dit kwaliteitslabel een objectieve externe garantie dat AZ Voorkempen veilige zorg biedt van hoge kwaliteit en op een effectieve manier bestuurd wordt. Bovendien gaven de auditoren aan dat het ziekenhuis niet alleen professionele, maar ook warme zorg biedt aan de patiënten. Voor onze medewerkers is het een bevestiging en beloning van hun dagelijks inzet en voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering. Dit kwaliteitslabel werd door de coronacrisis verlengd. De volgende audit, een veiligheidsaudit, vindt plaats eind mei - begin juni 2022.

Resultaten

In het najaar van 2016 behaalde AZ Voorkempen het Qualicor Europe accreditatielabel na een ziekenhuisbrede audit. De auditoren waren zeer enthousiast over de verpleegkundige briefings die plaatsvinden aan het bed van de patiënt, de organisatie van onze verloskundige zorg, het ethische beleid van het ziekenhuis en de warme zorg voor onze patiënten.

In het voorjaar van 2020 organiseerden we samen met Qualicor Europe een proefaudit. Hierna ontvangt het ziekenhuis geen auditrapport, maar worden indicaties gegeven over zaken die goed lopen en zaken die verbeterd kunnen worden. Bij de proefaudit kregen we van Qualicor Europe bijzondere complimenten over de psychosociale zorg op oncologie, de kinderkoffers die gebruikt worden voor eerste hulp op spoedgevallen en opnieuw over onze warme zorg.

Onze voortdurende inzet voor kwaliteit ging voort. Volgende verbeteracties werden uitgerold na de audits.

  • Alle afdelingen ontvingen een kwaliteitsbord om hun kwaliteitsindicatoren en de bijhorende verbeteracties actief met hun medewerkers op te volgen. De gedragenheid van verbeterinitiatieven op de afdelingen wordt op deze manier vergroot en het is voor medewerkers van de afdeling visueel duidelijk op welke verbeteractie op dat moment wordt ingezet.
  • Verder zorgden we voor een continue evaluatie en bijsturing van het valpreventiebeleid. De Werkgroep Valpreventiebeleid nam daarbij verschillende verbeteracties zoals het aankopen van een katapultzit die helpt bij het opstaan, antislipkousen, wc-verhogers, antislipmatten voor in de douche ...
  • Om de kennis van medewerkers continu te verhogen en op te volgen, zijn verschillende e-learnings voorzien zoals een e-learning over valpreventie, het gebruik van infuuspompen, veilig geneesmiddelengebruik, patiëntidentificatie ...
  • Er wordt ook ingezet op het verbeteren van informatieoverdracht. Bedside briefing is verder uitgerold. Op verschillende afdelingen vindt de briefing tussen vertrekkende en startende verpleegkundigen plaats aan het bed van de patiënt. De patiënt wordt zo zelf een partner in het zorgproces. Ook de implementatie van het digitaal patiëntendossier ter vervanging van het papieren patiëntendossier leidt tot een betere en veiligere informatieoverdracht. Het medisch en verpleegkundig dossier worden hierbij geïntegreerd en er is meer samenwerking tussen zorgverleners en zorginstellingen.

Het behaalde kwaliteitslabel is normaal geldig voor 4 jaar maar door de coronacrisis is dit verlengd. De volgende audit, een veiligheidsaudit, vindt plaats eind mei - begin juni 2022.