Overslaan en naar de inhoud gaan

In de jaren na de tweede wereldoorlog was er een hoge nood aan somatische zorg voor psychiatrische patiënten. Hierdoor werden enkele specialisten aangetrokken door het Psychiatrisch Centrum Bethaniënhuis. In 1949 volgde de eerste erkenning van de Sint-Jozefkliniek voor de diensten heelkunde en materniteit. De lokale bevolking vond vrijwel onmiddellijk haar weg naar dit ziekenhuis en een korte tijd later werden de diensten geneeskunde, pediatrie en radiologie opgestart. In 1950 startten de poliklinische raadplegingen.

In de jaren die volgden groeide dit ziekenhuis enorm en niet veel later werden we geconfronteerd met een te kleine infrastructuur. In 1968 kreeg men van de overheid het akkoord voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis. Gestart in een paviljoen waar oorspronkelijk psychiatrische patiënten verbleven, kon het Algemeen Ziekenhuis na een lange administratieve lijdensweg, pas twintig jaar later (in september 1986) de nieuwbouw in gebruik nemen. Dit was het startschot voor de versnelde uitbouw van onze medische dienstverlening. Een beweging die tot vandaag verdergaat.

AZ Voorkempen kende het voorbije decennium een constante groei en gaat de dag van vandaag onverminderd verder. Inmiddels zijn we geëvolueerd tot een modern ziekenhuis dat een belangrijke regionale rol vervult in de tweedelijnsgezondheid.