Overslaan en naar de inhoud gaan

Je kan je vraag, casus of thema voorleggen aan onze collega’s binnen de commissie ethiek. Deze multidisciplinaire groep komt elke twee maanden samen om de voorgelegde onderwerpen interdisciplinair en vertrouwelijk te bespreken. Daarna bezorgen ze jou een vertrouwelijk en niet-bindend advies.

  • De commissie heeft een toetsingtaak om wetenschappelijke experimenten te beoordelen op hun ethische waarden. Zo geeft ze bv. haar mening over het informatieformulier bij deelname aan een medisch experiment en hoe ze de deelnemers binnen dit experiment de best mogelijke bescherming kan bieden.
  • De commissie ethiek werkt ethische adviezen uit omtrent aspecten van de ziekenhuiszorg en werkt hierbij ondersteunend, adviserend en begeleidend.

Bekijk meer informatie en contactgegevens op de website van Emmaüs vzw