Bij een enkelfractuur is er een breuk in één of meerdere botten van de enkel. Soms betreft het alleen een scheurtje in het bot, maar vaak is er een verplaatsing van de botstukken.

Behandeling

  • Gipsspalk: als er geen belangrijke verplaatsing van de botstukken is.
  • Terugplaatsing van het bot: als de botstukken te veel zijn verplaatst.
  • Operatie: we stabiliseren de breuk met een plaatje en schroeven of met pinnen. Je verblijft 1 nacht in het ziekenhuis.

Nazorg operatie

  • Zorg dat je voet in hoogstand ligt zodat pijn en zwelling verminderen.
  • Gedurende 6 weken ligt je been in het gips. Na 1 week wisselen we deze op de gipskamer en verzorgen we de wonde die onder het gips zit. Maak het gipsverband niet nat en verwijder het niet zelf.
  • Gebruik een loopkader of elleboogkrukken en steun niet op je voet. Voor lange afstand gebruik je best een rolstoel.

Lees meer in de brochure.