De voorste kruisband ligt in het midden van de knie en zorgt samen met de achterste kruisband voor stabiliteit in de knie bij voor-achterwaartse bewegingen. Scheuren van de voorste kruisband zijn veelvoorkomend en vaak het gevolg van sportongevallen.

Oorzaken

Het heelkundig herstel van de voorste kruisband is een routine orthopedische ingreep is. Toch komen heringrepen van de voorste kruisband vaak voor na:

  • Een verkeerde beweging: een herstelde voorste kruisband kan opnieuw scheuren.
  • De eerste operatie: als je je been niet helemaal kan strekken of een gevoel van instabiliteit (doorzakken) hebt, kan een nieuwe operatie aan de voorste kruisband noodzakelijk zijn.

Onderzoek

We doen een CT- en een MRI-scan om de voorste kruisband, de meniscussen en het bot rond de knie goed te kunnen beoordelen.

Behandeling

Een heringreep kan voor heel wat technische moeilijkheden zorgen. De chirurg moet het oude materiaal verwijderen. Hij beoordeelt ook de plaats van de tunnels in het bot van de vorige operatie en de botkwaliteit. Vaak kunnen deze tunnels niet opnieuw worden gebruikt omdat ze te breed werden. In een eerste fase vullen we de bestaande tunnels met nieuw bot. In een tweede fase tijdens dezelfde operatie of 6 maanden later, als het bot voldoende is aangegroeid, herstellen we de kruisband.

Complicaties

De resultaten van deze heringreep zijn in het algemeen iets minder goed dan de resultaten na een eerste kruisbandoperatie. Als we beide handelingen in één operatie kunnen uitvoeren, gaat het herstel sneller, is er minder gewrichtsverstijving en benaderen de resultaten deze van een gewoon voorste kruisband herstel.

De voornaamste complicaties van voorste kruisband chirurgie zoals infectie (besmetting) en wondproblemen blijven aanwezig.

Nazorg

De revalidatie verloopt gelijkaardig aan de revalidatie na een gewone voorste kruisband reconstructie. Als je in 2 keer wordt geopereerd met 6 maanden tussen verloopt het herstel trager.