Een golferselleboog (epicondylitis medialis) is een ontsteking van de peesaanhechting op het bot aan de binnenzijde van het ellebooggewricht. Deze ontsteking ontstaat door overbelasting bij repetitieve bewegingen:

 • Zware belastingen: handenarbeid, bandwerk, havenarbeid, schilderen, montagewerk, sporten …
 • Lichte belastingen: typen, werken met computers, strijken …

Deze ontsteking kan gepaard gaan met een irritatie van een zenuw die in een gootje juist achter de ontstoken zone loopt (nervus ulnaris).

Klachten

 • Pijn tijdens werk of sportbeoefening
 • Stramheid en stijfheid van het ellebooggewricht
 • Krachtsvermindering
 • Voosheid of tintelingen ter hoogte van de pink en de ringvinger

Behandeling

We nemen de ontsteking ter hoogte van de peesaanhechting op het bot weg en verhinderen dat deze terug komt met:

 • Kinesitherapie, ontstekingsremmers en rust: bij een acute, kortbestaande golferselleboog met of zonder ontstoken zenuw.
 • Inspuiting met corticoïden ter hoogte van de ontstoken pezen, indien bovenstaande niet helpt. Dat kan tijdelijk de voosheid verergeren of krachtsvermindering in de vingers geven.
 • Gips
 • Operatieve ingreep: als de klachten niet verbeteren, chronisch worden en jou zeer ernstig hinderen.

Ingreep

De chirurg neemt het chronisch ontstekingsweefsel ter hoogte van de aanhechting van de pezen op het bot weg. Hij kan hiervoor verschillende technieken gebruiken. Indien de zenuw geïrriteerd blijkt te zijn, kan het ontstekingsweefsel worden weggenomen met of zonder de zenuw te verleggen.

Nazorg

 • Na de ingreep kan je kinesitherapie volgen.
 • Ga bij werkhervatting te rade bij een ergonoom of arbeidsgeneesheer om in betere omstandigheden te kunnen werken.
 • Sporters kunnen hulpmiddelen zoals ontlastende bandjes ter hoogte van de elleboog dragen.
 • Bij raketsporten zijn voetposities van belang en ook de grip op de raket.

Complicaties

Alle chirurgische ingrepen kunnen gepaard gaan met infecties of wondproblemen. Dit komt gelukkig zelden voor. Werd de zenuw chirurgisch behandeld, dan kan je lang last en hinder ervaren zoals:

 • Krachtsvermindering
 • Pijn
 • Tintelingen
 • Voosheid

Meestal is dit tijdelijk, maar soms ook definitief naargelang de aantasting van de zenuw.