Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat wordt terugbetaald?

  • Elke inwoner in België moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. Via het ziekenfonds betaalt de ziekteverzekering een deel van de kosten voor je medische behandeling en verblijf in het ziekenhuis. Het andere deel (persoonlijk aandeel) betaal je zelf.
  • Je ziekenfonds kan je een verhoogde tegemoetkoming toekennen op basis van inkomen en/of gezinssituatie.
  • Als je in orde bent met je (Belgische) verzekering, verrekenen we rechtstreeks met jouw ziekenfonds het deel waarvoor zij tussenkomen. Raadplegingen bij onze artsen en sommige technische prestaties kunnen we niet met het ziekenfonds regelen. Met het witte getuigschrift dat je ontvangt bij je factuur kan je een extra tussenkomst vragen aan je ziekenfonds.

Wat wordt niet terugbetaald?

  • Als je niet in orde bent met je ziekteverzekering zijn alle kosten van de ziekenhuisopname voor jouw rekening. Het is dus van groot belang dat je verplichte ziekteverzekering in orde is. Contacteer bij problemen zo snel mogelijk je ziekenfonds.
  • Bepaalde ingrepen (o.a. om zuiver esthetische redenen) worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. Alle kosten van je ziekenhuisopname betaal je dan zelf, ook als je van de verhoogde tegemoetkoming geniet. Informeer bij je arts of ziekenfonds welke ingrepen terugbetaald worden.

Wat bij een arbeidsongeval?

  • Als jouw opname het gevolg is van een arbeidsongeval, bezorg je bij opname de gegevens van de arbeidsongevallenverzekering. Indien die het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen.
  • Bepaalde kosten worden nooit door de arbeidsongevallenverzekering vergoed (bv. de supplementen voor een eenpersoonskamer).