Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelvoorkomende prijsramingen

Bekijk de prijsraming van enkele veelvoorkomende onderzoeken, operaties of opnames onderaan deze pagina.

Prijsraming op maat

Bezorg ons de volgende gegevens als je een prijsraming op maat wilt laten maken:

 • Welke ingreep je laat uitvoeren: vraag het correcte nomenclatuurnummer aan je behandelende arts
 • Je behandelende arts
 • Het type kamer dat je wenst
 • Je verzekeringsstatus
 • Je contactgegevens

Contacteer onze dienst facturatie op werkdagen tussen 8.30 en 12.15 uur en tussen 13 en 16 uur via 03 380 26 45 of facturatie.zoersel [at] emmaus.be (mail).

Rubrieken

Alle prijsramingen zijn opgemaakt volgens eenzelfde stramien. We onderscheiden 4 rubrieken:

Aandachtspunten

 • De raming is enkel van toepassing als je bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds.
 • De prijs is berekend op basis van de verwachte verblijfsduur. Deze staat vermeld in de raming.
 • De prijsraming is gebaseerd op gefactureerde bedragen binnen het ziekenhuis in de periode vermeld op de raming. Jaarlijks geven we een update.
 • De raming is onderhevig aan indexeringen en andere evoluties binnen de wetgeving inzake ziekteverzekering.
 • De raming houdt geen rekening met voor- en na-onderzoeken.
 • Als je een hospitalisatieverzekering hebt, komt die eventueel gedeeltelijk of volledig tussen in de kosten. Contacteer  je verzekeraar voor meer informatie .
 • De vermelde prijs is een raming en niet bindend. Je kan deze niet gebruiken om de definitieve factuur te betwisten ten aanzien van ons ziekenhuis of de behandelende arts(en).
 • De uiteindelijke factuur kan verschillen van patiënt tot patiënt. Er zijn verschillende factoren die hierin kunnen meespelen:
Opgenomen in de raming
 • Je verzekeringsstatus: elke prijsraming werd uitgerekend voor een ‘gewoon verzekerde’ en een ‘verzekerde met verhoogde tegemoetkoming’.
 • Het type kamer dat je kiest: jouw keuze bepaalt of je een kamersupplement en/of een ereloonsupplement moet betalen.
Niet-opgenomen in de raming
 • Je algemene toestand kan aanleiding geven voor eventuele extra onderzoeken, overnachtingen, geneesmiddelen en/of gebruiksmaterialen.
 • Extra diverse kosten in functie van eigen gebruik, zoals: telefoon, het verblijf van een begeleider,...

Veelvoorkomende prijsramingen