Overslaan en naar de inhoud gaan

De apotheekkosten omvatten:

  • Geneesmiddelen
  • Implantaten
  • Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen ... 
  • Prothesen

Deze kosten zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van jou, ongeacht het kamertype.

Geneesmiddelen

  • Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt: je betaalt per dag een vast persoonlijk aandeel van 0,62 euro. Hierin is een groot aantal geneesmiddelen inbegrepen die we niet afzonderlijk factureren. Je betaalt dat forfait altijd, ongeacht of en welke geneesmiddelen je werkelijk verbruikt. Op de ziekenhuisfactuur is dit bedrag opgenomen in de verblijfskosten.
  • Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt: deze zijn niet in het forfait opgenomen en betaal je volledig zelf. Net zoals medicatie die je toegediend krijgt tijdens een raadpleging of op de dienst spoedgevallen. We vermelden deze kosten apart op de factuur. De kosten van sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen,... betaal je ook gedeeltelijk of volledig zelf. De kostprijs is afhankelijk van het type en materiaal waaruit het vervaardigd is. Informeer je bij de voorschrijvende arts over de aard en de prijs ervan.

Attesten

Breng bij je opname in het ziekenhuis een attest van jouw ziekenfonds mee voor de geneesmiddelen die je thuis inneemt. Zo heb je recht op een terugbetaling van die geneesmiddelen tijdens je opname door je ziekenfonds. Als je geen attest hebt, betaal je die kosten zelf.