Bezoek

  • De bezoekuren van de afdeling medium care wijken af van de normale bezoekuren:
    • 15.30 tot 16.00 uur
    • 19.00 tot 19.30 uur
  • Het aantal bezoekers is beperkt tot 2 personen. In overleg met de verpleegkundige kunnen kinderen toegelaten worden.
  • Tijdens het bezoekuur kan je met vragen terecht bij de verpleegkundige.
  • Om hygiënische redenen mag je geen bloemen meebrengen.

Verpleegkundige verzorging

Een opname op de afdeling medium care kan gepland, maar ook heel onverwachts komen. Dit brengt vaak onduidelijkheid en/of emotionele ontreddering met zich mee. Een team van verpleegkundigen en artsen staat klaar om jou en je familie op te vangen en bij te staan.