Dagindeling

7.00 tot 8.00 uur Nemen van parameters
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur
 • Verpleegkundige zorg
 • Eventuele geplande onderzoeken, fysio op de zaal/kamer ...
 • Zaalronde van de verantwoordelijke arts
12.00 uur Middagmaal
13.00 uur Namiddagzorg
14.00 uur Start bezoekuur
16.45 uur Avondmaal
20.00 uur
 • Einde bezoekuur
 • Avondverzorging

Om de rust en een vlotte zorgverlening te garanderen, vragen wij de bezoekuren te respecteren.

Naar huis

Bij je vertrek naar huis krijg je volgende documenten mee:

 • Attest voor thuisverpleging of kinesitherapie
 • Brief voor de huisarts
 • Eventuele verdere afspraken
 • Medicatiebrief met verpleegkundige ontslaggegevens
 • Verzekeringsformulieren
 • Werkonbekwaamheidsattest