Je kan om verschillende redenen worden opgenomen in het geriatrisch dagziekenhuis:

 • Cognitieve diagnosestelling (kennisvermogen): als je geheugenproblemen hebt
 • Somatische diagnosestelling (lichamelijk):
  • Als je moeilijk stapt of regelmatig valt
  • Als je geen eetlust hebt (vermagering of anorexia)
  • Als je gezondheidstoestand zo complex is dat een volledige diagnose moeilijk te stellen is tijdens één consultatie
 • Therapeutisch programma:
  • Bloedtransfusie
  • Medicatie op punt stellen
  • Toediening van intraveneuze medicatie
  • Verzorging van complexe wonden
 • Revalidatieprogramma: dit moet niet noodzakelijk aansluiten op een opname in het ziekenhuis. De duur van de revalidatie is maximaal 3 maanden. Enkel als je reële kans maakt op verbetering, kom je in aanmerking.
 • Operatieve ingreep: een consult bij de geriater kan aangewezen zijn (preoperatief geriatrisch consult)