• Brai²n: Brain Research center for Advanced, Innovative and Invasive Neuromodulation
  • Hier voeren we alle vormen van neuromodulatie uit. Dat is het veranderen van de activiteit van het zenuwstelsel, hetzij medicamenteus, hetzij via elektriciteit. Hierbij passen we uitwendige of niet-invasieve elektrische stimulatie toe of stimulatie via geïmplanteerde apparatuur (invasieve neurostimulatie).
  • De Brai²n afdeling is specifiek gericht op de behandeling van pijn, migraine, neurologische syndromen (bv. Parkinson, dystonie) of de gevolgen van een neurologische aandoening (bv. beroerte).
  • Binnen dit centrum is een uitzonderlijke expertise gebundeld met innovatieve neuromodulatietechnieken. Ons centrum is betrokken in verschillende internationale wetenschappelijke studies.
  • Neuromodulatie zetten we in bij: