Diepe hersenstimulatie (DBS of deep brain stimulation) is een vorm van neuromodulatie. Hierbij worden één of meerdere elektroden in de hersenen gebracht om bepaalde hersenzones elektrisch te stimuleren. Zo beïnvloeden we de functie van deze hersenzones om bepaalde effecten te bekomen (verbetering van de kracht in de ledematen, verminderen van stijfheid en beven, versoepeling van de ledematen ...). 

DBS als behandeling voor bewegingsstoornissen bestaat al sinds eind jaren tachtig. Jaarlijks worden nog steeds nieuwe hersengebieden ontdekt die we elektrisch kunnen stimuleren om de levenskwaliteit van patiënten verder te verbeteren. 

Effecten

  • Verhelpen van aandoeningen die problemen geven met de bewegingen, zoals ziekte van Parkinson, tremor (beven) en dystonieën (aandoeningen met verkrampingen in de ledematen, nek of romp).
  • In minder frequente gevallen: behandeling van zeldzamere bewegingsstoornissen zoals ziekte van Huntington. 
  • Laatste jaren: gebruikt voor de behandeling van epilepsie en bepaalde psychiatrische aandoeningen (zoals depressie, obsessief-compulsieve stoornissen en syndroom van Gilles-de-la-Tourette).
  • Studies: onderzoek naar het effect van DBS op obesitas (zwaarlijvigheid), verslavingsproblemen, anorexia nervosa ...). Studies zijn momenteel nog experimenteel.

DBS is geen behandeling die de oorzaak van aandoeningen wegneemt: meestal is de oorzaak van die aandoeningen zelfs niet bekend.

Behandeling met DBS

Vooraleer we overgaan op DBS, gebruiken we eerst en vooral de klassieke oplossingen. Zowel voor Parkinson, tremor als voor dystonie proberen we éérst alle medicamenteuze opties. Hiermee kan men de symptomen vaak jarenlang en goed onder controle houden. Jammer genoeg begint op een gegeven moment het effect van bv. Parkinsonmedicatie (zoals levodopa ...) te verminderen. Soms ontstaan zelfs hinderlijke nevenwerkingen van langdurig levodopagebruik ('tardieve dyskinesieën'), die we moeilijk onder controle kunnen krijgen en we dus liever vermijden. Op dat moment kan een neuroloog overwegen om de hulp van een neurochirurg in te roepen om de symptomen met DBS beter onder controle te brengen. Bovendien kan de medicatie nadien vaak afgebouwd of zelfs gestopt worden, waarbij de nevenwerkingen ook verminderen.