Zorg op maat

De verschillende ministers van Volksgezondheid beslisten dat kinderen van 5 tot en met 11 jaar ook gevaccineerd mogen worden tegen het coronavirus, na positieve adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). In de eerstelijnszone Voorkempen werd woensdag 12 januari gestart met het vaccineren van kinderen. Ze gebruiken enkele kindvriendelijke technieken, geadviseerd door AZ Voorkempen.

Onder toeziend oog van kinderartsen AZ Voorkempen
Het vaccinatiecentrum Voorkempen maakt handig gebruik van de knowhow van de kinderafdeling van AZ Voorkempen, beiden gelegen in de gemeente Malle. De vaccinaties gebeuren steeds onder het toeziend oog van de kinderartsen van het ziekenhuis. "We gaven ook enkele tips om het prikken zo efficiënt, vlot en kindvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Wat alvast helpt zijn papieren met wat afleiding erop voor tijdens de prik en de speelse plakkertjes die de kinderen krijgen na hun prik", vertelt Ria Verhoeven, spelbegeleider van de kinderafdeling.

Waar en wanneer?
De lagereschoolkinderen uit de eerstelijnszone Voorkempen worden gevaccineerd in het vaccinatiecentrum Voorkempen, gelegen in het in het Provinciaal Vormingscentrum te Malle. Dit op woensdagen van 16 tot 18 uur en op zaterdagen en zondagen een hele dag.

Net zoals volwassenen en kinderen tussen 12 en 17 jaar ontvangen de 5- tot 11-jarigen een officiële uitnodiging voor hun vaccinatie. Ook hier is de vaccinatie niet verplicht.