Zorg op maat

AZ Voorkempen is één van de tien ziekenhuizen in Vlaanderen met erkende respiratoire revalidatiearts. Pneumoloog dr. Halil Sirimsi volgde hiervoor een bijkomende opleiding en beschikt, naast het diploma van pneumoloog, over een bijzondere bekwaamheid in de respiratoire revalidatie.

Longrevalidatie wordt aangeraden bij patiënten die lijden aan een ernstige chronische ademhalingsstoornis. Een multidisciplinair team, onder leiding van dr. Halil Sirimsi, is verantwoordelijk voor de opvolging van de patiënten die longrevalidatie volgen in AZ Voorkempen, zowel op klinisch als op functioneel vlak. “Patiënten met onder andere COPD, astma of interstitieel longlijden ervaren vaak participatieproblemen door hun ziekte. Longrevalidatie kan bij hen enerzijds de levenskwaliteit, inspanningstolerantie en ziektegerelateerde stemmingsstoornissen verbeteren. Anderzijds reduceert het revalidatieprogramma klachten van kortademigheid en andere ziektesymptomen, met minder hospitalisaties en een lagere sterftekans tot gevolg”, aldus dr. Sirimsi.

Na doorverwijzen van de huisarts, krijgt de patiënt tijdens een intakegesprek extra uitleg over longrevalidatie en wordt beoordeeld of hij in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma. Dr. Sirimsi: “Bij groen licht ondergaat de patiënt enkele onderzoeken, waarbij we screenen op cognitieve taal-psychosociale problemen, de ernst van de ademhalingsstoornissen en de mate van aanwezigheid van inspanningstolerantie en andere aandoeningen zoals hart-, musculoskeletale en neurologische aandoeningen. De patiënt moet ook een vragenlijst invullen die polst naar de levenskwaliteit. De resultaten van al deze onderzoeken gebruiken we om een aangepast revalidatieprogramma op te stellen dat rekening houdt met de individuele toestand van de patiënt.”

Met dit individueel behandelplan start de patiënt een groepsrevalidatie onder begeleiding van een multidisciplinair team met naast de revalidatiearts ook kinesitherapeuten, diëtisten, een ergotherapeut, een sociaal werker en tabakoloog. Het revalidatieprogramma in AZ Voorkempen bestaat uit 60 sessies verspreid over zes maanden. De eerste drie maanden traint de patiënt driemaal per week, telkens één uur. De laatste drie maanden is dat tweemaal per week. De training zelf bestaat uit duurtraining en/of intervaltraining met krachttraining van de onderste en bovenste ledematen. Er wordt ook specifiek getraind op de ademspier. Indien nodig wordt de patiënt tijdens de training ondersteunt met zuurstoftherapie. De kinesisten reiken ondersteunende maatregelen aan, de ergotherapeut helpt dan weer met het inoefenen van activiteiten uit het dagelijks leven, al dan niet met hulpmiddelen.