Overslaan en naar de inhoud gaan
Zorg op maat

AZ Sint-Jozef Malle en huisartsenkringen Malle-Zoersel-Zandhoven en Voorkempen tekenden een samenwerkingsovereenkomst en verbinden zich ertoe om in het eerste kwartaal van 2021 van start te gaan met een huisartsenwachtpost naast de spoeddienst van het ziekenhuis.

Door de coronacrisis kwam de samenwerking tussen ons ziekenhuis en de huisartsenkringen Voorkempen (Schilde-Wijnegem) en Malle-Zoersel-Zandhoven in een stroomversnelling. De gezamenlijke aanpak resulteerde o.a. in een pretriagecentrum naast het ziekenhuis, waar snelle diagnoses en ondertussen ook staalafnames zorgen voor een efficiëntere bestrijding van het coronavirus. “Die grotere verbondenheid tussen het ziekenhuis en de andere zorgverleners in de regio is iets dat we ook na de crisis willen behouden”, aldus Koen Vancraeynest, algemeen directeur van het ziekenhuis.

De huisartsenkringen, vertegenwoordigd door vzw Huisartsenwachtpost Voorkempen, en het ziekenhuis willen door middel van een huisartsenwachtpost op de ziekenhuissite de niet-planbare zorg voor de patiënt buiten de normale openingsuren verbeteren. De overeenkomst legt in grote lijnen vast hoe de huisartsenwachtpost wordt georganiseerd en wie welke taken op zich neemt. Deze structurele verankering is een grote stap vooruit in het realiseren van de nieuwe infrastructuur die, mits goedkeuring door het RIZIV, op de huidige parking naast het mobiele pretriagecentrum en ingang van de spoeddiensten zal komen.

“Ruim 80.000 inwoners over een oppervlakte van 175 km² zullen terecht kunnen bij de Huisartsenwachtpost Voorkempen van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur en elke dag voorafgaand aan een feestdag van 19 uur tot de werkdag na de feestdag 8 uur”, duidt dr. Sven Beersmans, voorzitter van de nieuwe VZW Huisartsenwachtpost Voorkempen.