Investeren in gezondheid

AZ Voorkempen heeft samen met Qualicor Europe de normen ‘omgedacht’ om zorgprofessionals te inspireren en handvatten te geven wat kwaliteit is en hoe je hieraan werkt. Het ziekenhuis gebruikt zo het accreditatiesysteem om zijn eigen kwaliteitsambities te realiseren in plaats van om te voldoen aan externe normen.

Kwaliteitshuis
AZ Voorkempen behaalde in 2016 als een van de eerste Vlaamse ziekenhuizen de NIAZ-Qmentum accreditatie.  De coronacrisis maakte duidelijk dat dit zeer waardevol is. Het kwaliteitssysteem staat als een huis en we kunnen hier met vertrouwen op terugvallen. In de toekomst willen we het accreditatiesysteem inzetten om ons eigen kwaliteitshuis verder uit te bouwen. “Wij hebben Qualicor Europe, voorheen bekend als NIAZ, gevraagd met ons een oefening te doen om vanuit de bedoeling van de norm te werken aan kwaliteit. En de normen op de achtergrond te laten. We zijn gaan ‘omdenken’ om zo onze zorgprofessionals te inspireren en handvatten te geven”, vertelt Koen Vancraeynest, CEO AZ Voorkempen.

Interactieve sessies
Samen met Qualicor Europe organiseerden we meerdere interactieve sessies met zorgprofessionals: wat is voor hen veilige zorg, op basis van hun opgedane kennis en werkervaring. De normenkaders fungeerden als spiegel op de achtergrond. Ze werden vertaald in mindmaps om gemakkelijk en overzichtelijk alle kwaliteitsthema’s te bespreken en te beoordelen op hun meerwaarde voor de eigen praktijk. Hoofdarts Pieter Jan Simons geeft aan: “In deze sessies hebben medewerkers vanuit verschillende disciplines met elkaar gesproken over kwaliteit in termen die voor hen belangrijk en herkenbaar zijn. De mindmaps hielpen om het goede gesprek met elkaar te voeren. Ook is de meerwaarde van bepaalde normen duidelijk en bovenal meer ‘eigen’ geworden.” Ellen Joan van Vliet, CEO Qualicor Europe, vult aan: “Zo werken de normen zoals ze zijn bedoeld: als kapstok om het kwaliteitsbeleid overzichtelijk en letterlijk samenhangend te kunnen uitbouwen. En zorg je met elkaar dat kwaliteit staat als een huis”.

Webinar
In het kader van leren van elkaar, organiseren AZ Voorkempen en Qualicor Europe op maandag 21 juni de gratis webinar ‘In co-creatie bouwen aan je eigen kwaliteitshuis’. Hoe krijg je jouw zorgcollega’s enthousiast voor systematisch werken aan steeds betere kwaliteit? Hoe ga je samen borgen, verbeteren en toetsen om je eigen kwaliteitsdoelen te halen? AZ Voorkempen brengt een inspirerend verhaal hoe we dit, samen met Qualicor Europe, aanpakken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.