Geadviseerd wordt om een zwangerschap uit te stellen tot ten vroegste 18 maand na de operatie.

Dan voeren we een screening uit waarbij we nagaan of er tekorten zijn van verschillende stoffen in het lichaam. Indien een van die waarden afwijkt, dient die behandeld en maandelijks gecontroleerd te worden, zodat eventuele doseringen kunnen aangepast worden. Indien de waardes normaal zijn, volstaat een trimesteriële controle van enkele waarden.

Monitoring van voedingstoestand en vitamines en mineralen is belangrijk. Een verhoogde kans op neurale buisdefecten wordt beschreven bij zwangerschap op moment van micro- of macro malnutritie.