Het Centrum OverGewicht (COG) is een multidisciplinair team van:

  • Chirurgen
  • Diëtistes: geven advies bij het heelkundig en niet-heelkundig traject. Intensievere begeleiding, in groep of individueel, gebeurt op indicatie.
  • Fysiotherapeuten en kinesisten: bepalen het individueel belastingsniveau, wat de basis vormt voor jouw individueel trainingsschema.
  • Internisten: sluiten onderliggende metabole aandoeningen als oorzaak van overgewicht uit of behandelen ze. Ze verstrekken advies bij het postoperatief vitaminen- en geneesmiddelengebruik (bv voor suikerziekte, hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol).
  • Psychologen en psychiaters: gaan na of er psychische contra-indicaties zijn om een bepaalde behandeling te adviseren. Ze behandelen eventuele onderliggende eetstoornissen. De klinisch psycholoog geeft advies bij het heelkundig en niet-heelkundig traject. Intensievere begeleiding, in groep of individueel, gebeurt op indicatie.
  • Je huisarts is een van de belangrijkste spilfiguren voor, tijdens en na de behandeling van je overgewicht. Je komt meestal bij ons terecht na verwijzing door je huisarts.

Voor meer informatie kan je altijd terecht in een van onze infosessies.