De maagband is een siliconering omheen de maag, net onder de overgang tussen slokdarm en maag. De ring verdeelt de maag in een kleine bovenmaag en de resterende grote ondermaag. De binnenzijde van de maagring is een ballon die vanuit een onderhuids gelegen reservoir kan worden opgevuld.

Werking

 • De band is pas werkzaam als de inhoud van de bovenmaag niet te snel doorloopt naar de ondermaag.
 • Slechts bij een minderheid is de maagband onmiddellijk werkzaam na de operatie. Meestal zoeken we naar de goede doorgang tussen boven- en ondermaag door geleidelijk aan bij te spuiten.
 • Bijspuiten kan ten vroegste 6 weken na operatie. Zo hebben de maagband en de hechtingen voldoende tijd om stevig vast te groeien.
 • Het kan meerdere maanden duren alvorens we de goede doorgang vinden. Pas dan heeft de maagband zijn optimale effect bereikt en gaat je gewicht afnemen.
 • Het succes van de maagband wordt vooral bepaald door een goed eetpatroon, dat bestaat uit 3 hoofdmaaltijden zonder tussendoortjes. Als je de hoofdmaaltijden goed invult en gebruik maakt van de chemische en mechanische verzadiging heb je tussendoor geen honger.

  • Chemische verzadiging: neem voldoende eiwitten in. Melkproducten, zoals: halfvolle melk, karnemelk, yoghurt, kwark…, zijn heel belangrijk, omdat die vlot doorglijden. Neem deze aan het begin van de maaltijd in zodat ze reeds gepasseerd zijn als het vaste gedeelte komt.

  • Mechanische verzadiging: het volle maag gevoel. Dat bekom je door je kleine maag te vullen met het vaste gedeelte van de maaltijd. Hou het vaste altijd voor het laatst en drink na de maaltijd niet te snel. Anders kan de kleine maag terug leegspoelen waardoor je tussendoor honger krijgt.

Verloop

Onder narcose blaast de chirurg de buikholte op met CO2 en plaatst hij doorheen de buikwand 4 kleine sneetjes voor:

 • De camera
 • Het instrument dat de lever opzij houdt
 • Een werkkanaal voor de linkerhand dat zich iets onder het borstbeen bevindt. Hier komt het onderhuids reservoir te liggen.
 • Een werkkanaal voor de rechterhand dat zich bevindt onder de ribben een handbreed links van de middellijn. Hierlangs brengt de chirurg tijdens de operatie de maagband naar binnen.

De maagband wordt vastgezet met enkele hechtingen op de maagwand. Om die hechtingen te laten genezen en ervoor te zorgen dat de maagband in die positie vergroeit met de omgeving moet je minstens 6 weken wachten om voor de eerste keer het bandje bij te spuiten.

Nazorg

 • De avond van operatie start je met het drinken van een helder vloeibaar vocht. De volgende ochtend mag je gewoon vloeibaar vocht drinken en als je je goed voelt mag je naar huis.
 • Gedurende 2 weken ben je gebonden aan een vloeibaar dieet en moet je vooral veel drinken (1,5 tot 2 liter per dag) om je fit te blijven voelen en harde stoelgang te voorkomen. Het is belangrijk dat je niet te veel in 1 keer drink, omdat de nieuwe constructie het niet meer toelaat grote teugen te drinken. Het is dus belangrijk dat je de ganse dag kleine hoeveelheden drinkt. Doe je dit niet, dan kan drinken pijnlijk en zelfs ook gevaarlijk zijn.
 • Je kan luchthappen voorkomen door niet te praten onder het eten en bij het drinken pas de mond te openen als het water aan je lippen staat.
 • Binnen 2 weken na operatie kom je bij de diëtiste met wie je de opbouw en uitbreiding van voeding bespreekt.
 • Een 3-tal weken na de operatie kom je op controle bij de chirurg.
 • Verloopt alles naar wens, dan is de volgende controle over 3 maand bij de obesitasverpleegkundige. Het eerste jaar zien we je 4 keer. Daarna tweemaal per jaar en vanaf het derde jaar jaarlijks.
 • Zijn er problemen of kan je 6 weken na de operatie tijdens de hoofdmaaltijden nog te veel volume eten? Bel dan voor een vroegere afspraak, extra advies of een bijspuiting.
 • Na je operatie is het erg belangrijk dat je volgende medicatie inneemt:
  • Bloeddrukverlagende medicatie: moet na operatie vaak afgebouwd worden. Regelmatige controle bij huisarts of behandelende specialist is aangewezen.
  • Bloedverdunners: om het risico op trombose (bloedklonters in de grote bloedvaten die tot longembolieën kunnen leiden) te verkleinen, start je de avond voor de operatie met bloedverdunners. Als je goed blijft bewegen, kunnen de spuitjes gestopt worden na ontslag uit het ziekenhuis. Doe dit nooit op eigen initiatief, maar luister naar je arts.
  • Ontstekingsremmers: vermijd deze levenslang. Ze tasten de maagslijmvliezen aan en kunnen verzwering of maagperforatie veroorzaken. Enkel als het echt nodig is, kan je deze voor een korte periode innemen in combinatie met goede maagbescherming. Doe dit nooit op eigen initiatief, maar luister naar je arts.
  • Overige medicatie: de meeste overige medicatie kan je in de gebruikelijke dosis verder innemen. In overleg met onze apotheek zoeken we een alternatief voor grote tabletten, die tijdens de vloeibare fase (de eerste 3 weken na operatie) best vermeden worden.
  • Suikerverlagende medicatie: Het gebruikelijke schema passen we in overleg met de endocrinoloog meestal aan wanneer je met het voorbereidend dieet begint. Na de operatie kan meestal hetzelfde schema worden aangehouden. Ook na het ontslag blijft dit een belangrijk opvolgpunt door de huisarts of behandelende specialist. Een afnemend lichaamsvolume, hormonale veranderingen en een gewijzigd aanbod en opname van voedsel, zorgen dat deze medicatie vaak nog verder moet worden afgebouwd. Hoe snel dit gebeurt, is bij iedereen verschillend. Vandaar het belang van een regelmatige controle.

Complicaties

Elke operatie kan complicaties veroorzaken. Mogelijke complicaties bij het plaatsen van een maagband zijn:

Contacteer zeker de chirurg:

 • Als je minder dan 1 liter vocht per dag kan opnemen.
 • Bij een etterende wonde ter hoogte van het reservoir.
 • Bij blijvende felle bovenbuikspierpijn en braken.