Investeren in gezondheid

Sinds mei 2021 gebruiken alle verblijfsafdelingen van AZ Voorkempen het elektronische verpleegdossier van Nexuzhealth. Hierdoor kan iedere behandelende zorgverlener op elk moment de meest recente gegevens van de patiënt bekijken, wat efficiëntie en patiëntveiligheid ten goede komt.

Een weloverwogen keuze

Na grondig onderzoek koos AZ Voorkempen voor de KWS software van Nexuzhealth. Deze software werd initieel ontwikkeld door UZ Leuven. Nexuzhealth (opgericht door UZ Leuven en Cegeka) nam de verdere uitbreiding op zich. Intussen gebruiken reeds 33 Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen KWS.

Eind 2017 startte het KWS-team van AZ Voorkempen met hun eerste project rond het elektronisch maken van verslagen. Ook het interne patiëntenvervoer en agendabeheer werden gecentraliseerd in deze software.

Papieren verpleegdossier gaat digitaal

In oktober 2019 startte het KWS-team met hun grootste project: het omzetten van het verpleegdossier op papier naar een elektronisch verpleegdossier dat geïntegreerd is in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Iris Pollet, projectleider KWS: “Samen met de key-users en hoofdverantwoordelijken bekeken we de werking van elke afdeling tot in de kleinste details. Het EPD werd immers volledig op maat van de betrokken zorgverleners geconfigureerd. Alle medewerkers zetten hun schouders onder dit project: van directie tot verpleegkundigen, administratief medewerkers en zorgmanagers. Mede hierdoor is dit project zo vlot verlopen."

Patiëntveiligheid primeert steeds. Op het moment van overschakelen waren er altijd  KWS-medewerkers op de afdeling aanwezig om eventuele hiaten snel op te lossen. Daarom is het ook fijn te kunnen zeggen dat drastisch ingrijpen nooit nodig was. Na anderhalf jaar hard werken - ook in coronatijden - maken sinds mei 2021 alle verblijfsafdelingen van het ziekenhuis gebruik van het elektronisch verpleegdossier in KWS. Dit is toch een echte mijlpaal waar we terecht trots op mogen zijn.

Het ziekenhuis investeerde ook in de nieuwste ‘COW’-toestellen (Computer On Wheels) waarbij medewerkers aan het bed het verpleeg- of medisch dossier kunnen raadplegen en aanpassen. Deze geavanceerde modellen zijn zeer licht en passen zich automatisch in hoogte aan zodat het ook ergonomischer werken is voor onze medewerkers.

Voordelen voor de patiënt

Voor patiënten leidt dit niet alleen tot veiligere, efficiëntere zorg en kortere wachttijden, ze hebben nu ook zelf toegang tot hun dossier via de app myNexuzhealth. Hierin kan de patiënt onder andere online afspraken maken, verslagen lezen en laboresultaten bekijken en is dus beter geïnformeerd over wat zorgverleners over hem bijhouden.