Investeren in gezondheid

Vandaag startte AZ Sint-Jozef Malle met het vaccineren van de eerste 100 zorgmedewerkers. "De eerste 100 Moderna-vaccins die werden geleverd, dienen we vandaag en morgen (2 en 3 februari, red.) toe bij de zorgmedewerkers van de diensten spoedgevallen, intensieve zorgen en de corona-afdeling. Deze prioritaire volgorde werd vastgelegd door de overheid”, aldus Leen Van Dijck, coördinator van de COVID-19 vaccinatie in het ziekenhuis. "We zijn allen heel blij dat de eerste vaccins eindelijk toekwamen, er was lang onduidelijkheid over wanneer we gingen kunnen starten met vaccineren."

Grondige voorbereiding
Al in december begon AZ Sint-Jozef Malle met de eerste voorbereidingen voor de COVID-19 vaccinaties. Er werd een werkgroep samengesteld met een goede mix van medewerkers uit verschillende departementen van het ziekenhuis. Leen Van Dijck: "We bekeken de mogelijke scenario's, locaties, materialen, personeelsinzet, welke communicatie we moesten voorzien … Daarnaast zette het ziekenhuis de voorbije weken vooral in op het informeren van onze medewerkers. Er leefden veel vragen over de productie, effectiviteit en mogelijke gevolgen van de vaccins die we correct en onderbouwd wilden beantwoorden." De dienst ziekenhuishygiëne gaf daarom een druk bekeken webinar voor artsen en medewerkers waar iedereen kleine en grote vragen kon stellen. Die veelgestelde vragen werden gebundeld op een interne webpagina in combinatie met andere nuttige info. Op het einde van de online infosessie deed het ziekenhuis een bevraging. Daaruit blijkt dat ruim 91% van de deelnemers zich wil laten vaccineren. "We zijn zeer tevreden met dit perspectief!"

Vaccinatiestraat
Midden januari installeerde het ziekenhuis een vaccinatiestraat waar drie priklijnen tegelijkertijd kunnen benut worden. De medewerkers die een rol hebben in de vaccinatiestraat werden de voorbije weken opgeleid. "Wanneer we een grote levering in bulk zouden ontvangen, kunnen we op deze locatie tot 450 medewerkers per dag vaccineren", aldus Leen Van Dijck. "Het vaccinatieproces neemt een 20-tal minuten in beslag, inclusief 15 minuten observatietijd. We lanceerden ook een extra communicatiecampagne 'Waar kijk jij naar uit na jouw spuit?' met onze eigen artsen en medewerkers in de hoofdrol. De bijhorende affiches hangen over het hele ziekenhuis en krijgen veel bijval. Hieruit blijkt nog eens hoe sterk onze medewerkers verlangen naar de terugkeer naar het normalere leven."

Vaccinatie andere zorgmedewerkers
AZ Sint-Jozef Malle hoopt snel zicht te krijgen op wanneer de volgende vaccins geleverd zullen worden. "We zijn blij dat de eerste medewerkers vandaag en morgen hun coronavaccin krijgen, maar hopen zo snel mogelijk al onze artsen en medewerkers te kunnen vaccineren. Deze vaccinatie is een opsteker voor hen allemaal, na het extra werk dat ze het voorbije jaar hebben geleverd. We zijn er klaar voor!", besluit Koen Vancraeynest, algemeen directeur van het ziekenhuis.