Zorg op maat

Je ziet het goed: vanaf 12 mei gaat het algemeen ziekenhuis Sint-Jozef te Malle door het leven als AZ Voorkempen. De nieuwe naam, gepaard met een nieuw logo en frisse huisstijl, reflecteert de groeiende regionale missie, de professionalisering, de attente zorg en Kempense mentaliteit van het ziekenhuis.

Regionale topzorg
De regio Voorkempen tussen de stad Antwerpen en de Kempen is de voorbije jaren sterk gegroeid en kan flink op eigen benen staan met regionale dienstverleners zoals de politiezone, huisartsenwachtpost en eerstelijnszone Voorkempen die elk hun brede expertise in de wijde omgeving inzetten.

De nieuwe naam sluit aan bij de unieke ligging in de regio en de ambitie van het ziekenhuis om voor alle patiënten in de Voorkempen topzorg aan te bieden en de essentiële schakel te zijn tussen de eerste- en derdelijnszorg. “Met deze naamswijziging willen wij onze regionale vlag planten”, aldus algemeen directeur Koen Vancraeynest. “Door verder te investeren in een nauwere samenwerking in de regio wordt zowel de individuele zorg als de hele zorgketen naar een hoger niveau getild. Zo garanderen we steeds de beste zorg en blijven we dichtbij de patiënt.”

Professioneel met unieke aandacht voor de menselijke aanpak
Om deze groeiende samenwerking te benadrukken, plantte het ziekenhuis samen met vertegenwoordigers van de lokale eerstelijnszone en huisartsen een esdoorn. Die boom verwijst ook naar het nieuwe logo, dat gebaseerd is op dat van Emmaüs
 vzw, de zorggroep waarvan
AZ Voorkempen deel uitmaakt. Het symbool toont twee vruchtjes van de esdoorn, ook wel helikoptertjes genoemd. De esdoornvleugeltjes vormen samen een beschermend dak. “We willen dat elke patiënt zich thuis voelt. We bekijken een zorgvraag vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. Hierdoor krijgt de patiënt de best mogelijke behandeling en een zorgprogramma op maat. Heeft iemand nood aan hooggespecialiseerde zorg of een complexe behandeling, dan werken we samen met ons netwerk. De nieuwe kleuren in het logo verwijzen trouwens naar Helix, het ziekenhuisnetwerk waartoe we behoren samen met UZA, AZ Klina, AZ Monica en
AZ Rivierenland”, voegt Koen Vancraeynest toe.

Kempense mentaliteit
Het ziekenhuis startte in 1949 in het toenmalige Sint-Antonius Brecht met een heelkundige kliniek en materniteit. Het werd oorspronkelijk opgericht door de zusters van het Convent Van Betlehem voor de patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis. Al gauw wilden ook de mensen uit de regio gebruik maken van deze diensten. Dit leidde tot een uitbreiding met een dienst voor inwendige ziekten en een afdeling kindergeneeskunde. In 1986 verhuisde het ziekenhuis naar het grondgebied van de gemeente Malle. Sindsdien is de dienstverlening blijven groeien. Vandaag de dag geven meer dan duizend toegewijde medewerkers hun patiënten elke dag de beste professionele zorg en aandacht die ze verdienen, steeds met een glimlach. Die oprechte Kempense mentaliteit sijpelt door tot in de kleinste details.  De nieuwe slogan van AZ Voorkempen luidt dan ook op z’n Kempens “wij zorgen ervoor”.