Investeren in gezondheid

Apr. Frederick Verbeke, PhD, startte op 1 oktober 2022 als klinisch bioloog in AZ Voorkempen.

Apr. Verbeke legde zijn studietraject af binnen de UGent, waar hij afstudeerde als apotheker en waarna hij een doctoraat behaalde met een sterke bio-analytische focus. Eveneens aan de UGent specialiseerde hij in de klinische biologie met stages in UZ Gent en AZ Groeninge. Tijdens zijn opleiding doorliep hij stages binnen de verschillende domeinen van de klinische biologie. Apr. Verbeke vervoegt het team van de klinisch biologen en zal werkzaam zijn in het klinisch laboratorium.

Apr. Frederick Verbeke: “Binnen AZ Voorkempen wil ik vanuit mijn rol binnen de laboratoriumgeneeskunde bijdragen aan de zorg voor de patiënt, en dit in nauwe samenwerking en overleg met de arts-specialisten en andere zorgverleners.”

We kijken uit naar de samenwerking en wensen hem veel succes!