Cardiale revalidatie zet in op fysiek, psychisch en sociaal herstel na de behandeling van een hartaandoening (hartinfarct, klepchirurgie, kransslagaderchirurgie, plaatsen van een stent, inwendige defibrillator, belangrijke hartinsufficiëntie …). Het helpt je opnieuw optimaal te functioneren in de maatschappij.

Een hartaandoening kan een traumatische ervaring zijn. Het probleem aanvaarden en ermee leren leven, is niet vanzelfsprekend. Het is normaal dat je bang bent om opnieuw lichamelijke inspanningen te doen. Toch is fysieke training van groot belang voor je herstel.

Revalidatieprogramma

  • Het ziekenhuis biedt een volledig pakket van revalidatiediensten aan: je krijgt medische, fysieke en psychosociale begeleiding op maat en volledig aangepast aan je behoeften.
  • Een multidisciplinair team volgt je op tijdens het ganse revalidatietraject.
  • Revalidatiecardioloog: het cardiaal revalidatieprogramma is opgebouwd rond aangepaste kinesitherapeutische oefeningen, waarbij een revalidatiecardioloog je op de voet volgt.
  • Kinesist: werkt samen met jou aan je fysieke conditie. De oefeningen en inspanningen verbeteren de hartfunctie en verhogen de inspanningscapaciteit. Je oefent in groep, maar wordt individueel opgevolgd.
  • Sociale dienst: informeert je over werk, vervoer(tussenkomst) en/of thuishulp.
  • Psychologe: bespreekt samen met jou thema's zoals stress, leven met een hartaandoening en eventuele veranderingen in je persoonlijke relaties.
  • Diëtist: geeft in groep advies over gezonde voeding en bespreekt eventuele aanpassingen in je huidige eetgewoonten. Je maakt onder meer kennis met gezonde voedingsmiddelen. Bij specifieke vragen maak je een individuele afspraak.
  • Meer info? Contacteer Astrid Breugelmans, coördinator cardiale revalidatie.
  • Kan je afspraak niet doorgaan? Verwittig onze kinesisten (03 380 20 57) zo snel mogelijk.