Cardiale revalidatie helpt je lichamelijk, psychisch en sociaal te herstellen na de behandeling van je hartaandoening.
Diëtiste Liesbeth van Reusel helpt je verder: 03 380 27 18 of via liesbeth.van.reusel [at] emmaus.be (mail).