Oorzaken

  • Dumping is meestal een gevolg van het eten van producten waar suiker aan is toegevoegd of van vetrijke producten.
  • Die producten komen na de kleine maag onmiddellijk in de dunne darm terecht, waar ze veel vocht aan de darmwand onttrekken en zo doorheen het hele darmenstelsel worden gespoeld.
  • De snelheid van passage en het prikkelend effect van het product zorgt voor krampende pijn.

Klachten

  • Na iets te eten of drinken, word je misselijk, duizelig en/of zweterig.
  • Vaak wordt het zwart voor de ogen.
  • Je hebt last van vage buikpijn, die overgaat in stekende, krampende pijn die enige tijd kan aanhouden, gevolgd door diarree.

Behandeling

  • Het probleem lost zichzelf op. Eens de diarree voorbij is, zijn vaak ook de klachten voorbij.
  • Voorkomen is beter dan genezen!